Valentin-napon ünnepeljük szeretteinket, közösen töltjük az időt, ki apróbb, ki drágább ajándékokkal lepi meg a neki kedves személyt. A Valentin-nap eredete kapcsán felmerül-e bennünk, honnan ered a Valentin-nap? Milyen gyökerei vannak az ünnepnek? Mióta ünnepeljük? Egyáltalán ki volt Valentin? Létező személy volt?

Nagyon sok a bizonytalanság és különböző elméletek vannak e napot illetően. Ami biztos, hogy február 14-én ünnepeljük. De miért pont ezen a napon?

Valentin-nap eredetének ókori gyökerei

Ahhoz, hogy a Valentin-nap eredetéről sokkal többet megtudjunk, egészen az ókorba, pontosabban az ókori Római Birodalomba kell visszamennünk.

Február 13. és 15. között az ókori Rómában két ősi eredetű pásztorünnepet is tartottak. Az egyik Faunus isten tiszteletére tartott Faunus ünnep, a másik a Lupercalia vagy más néven Februa. Ez utóbbi egy rituális megtisztulási és termékenységi fesztivál volt. A Februa szó összecsengése a február hónap nevével sem a véletlen műve. A latin nyelvben a februar szó tisztulást jelent.

Mi köze van a kecskének és a kutyának a Valentin nap eredetéhez?

Az Lupercalia célja, hogy kiengeszteljék a farkas alakú, rosszindulatú istent, Lupercust. Ennek érdekében bakkecskéket és egy kutyát áldoztak fel.  A kecske, a termékenység szimbóluma volt az ókori Rómában. A kutya feláldozása a farkassal való kapcsolatával hozható összefüggésbe.

Az áldozat bemutatása után meztelen ifjak futottak végig Róma utcáin. Kezükben a kecskék bőréből készült szíjat tartották, melyet előzőleg belemártottak a leölt kecskék vérébe. A szíjakkal meglegyintették a fesztiválon résztvevő nőket, hogy azok megtisztuljanak és termékenyek legyenek. A fiatal lányokon kívül a terhes nők is szívesen vették a szíjjal való legyintést, mert úgy hitték ezáltal könnyebb lesz a szülés és egészséges gyermeket hozhatnak világra.

A Valentin-nap eredetét vizsgálva annak „szerelemes” oldala is felfedezhető a Lupercalia ünnepségen.

A fiatalok neveit a Lupercus papok összegyűjtötték egy nagy vázában és kisorsolták. Az így létrejött párok, ha még egy év után is együtt voltak, akkor nagy valószínűség szerint egymásba is szerettek és később házasságot is köthettek.

A Valentin-nap eredete a pápának köszönhető?

A Lupercalia ünnepe a szabályok áthágásáról, a féktelen vidámságról, mulatozásról szólt. Nemhiába volt a Lupercalia nagyon kedvelt ünnep még a kora keresztény időkben is.

496-ban I. Gelasius pápa mégis elrendelte, hogy február 14-én Szent Valentinra emlékezzenek, aki a szerelmesek, lelki betegek és epilepsziások védőszentje lett. Arra viszont nincs bizonyíték, hogy a pápa szándékosan váltotta volna fel a pogány Lupercalia ünnepet a mártír, Szent Valentin kultuszával. Mindezt csak sejthetjük, a Lupercalia erősen megkérdőjelezhető erkölcsisége miatt.

Ki volt Szent Valentin?

Az, hogy tudunk Szent Valentinról és a Valentin-nap eredetét vizsgálhatjuk egy belga szerzetesrendnek köszönhető. Három évszázadot töltöttek szentek életére vonatkozó bizonyítékok gyűjtésével. Bollandistáknak hívták őket Jean Bolland jezsuita tudós után, aki 1643-ban kezdte megjelentetni az „Acta Sanctorum”-ot. Ez egy 68 kötetből álló könyvsorozat, mely a szentek életét dolgozza fel és az ünnepnapjaikat írja le. Az utolsó kötetet 1940-ben adták ki.

Az Acta Sanctorum február 14-éhez kötődően egy tucatnyi Szent Valentinról tesz említést, de közülük, csak hárman vannak, akik a 3. században éltek. A könyv szerint ezek a „Valentinok” sokkal inkább voltak mártírok, mint romantikus hősök.

Sajnos teljes bizonyossággal nem állapítható meg a valódi kilétük, az a múlt homályába vész. Korábbi cikkünkben írtunk Szent Valentin történetéről, melyet itt olvashatsz el: Szent Bálint (Szent Valentin) története

Valentin-nap középkori eredete és a madarak

Szent Valentin hősies, segítőkész alakja, legendája évszázadokon át fennmaradt. Romantikus mivoltának kultusza leginkább a 14. században Angliában és Franciaországban alakult ki, majd terjedt el.

Ezekben az országokban úgy hitték a madarak szaporodása február 14-én kezdődik, ezzel is erősítve a Valentin nap eredetének romantikus voltát. Az angolszász területeken e nap népszerűségének növeléséhez hozzájárult Geoffrey Chaucer, angol költő, aki Madarak parlamentje című költeményében a madarak társválasztásáról énekel és megemlíti Valentin nevét is:

„Szent Valentin odafenn nagy úr már,

Kedvéért sok madár ezt énekli,

Most üdvöz légy hát nyár, lágy napsugár,

Ki a téli időt feledteti.”

Forrás: Chaucer: Madarak parlamentje

Ez a meglehetősen hosszú mű, feltételezhetően II. Richárd udvarában tartott Valentin-napi ünnepségre készült.

Börtönből írt üzenet

Valentin-napi virág, ajándék

 A Valentin-napi virág-, üzenet- és ajándékküldés a XV. századi angliai szokásokig vezethető vissza.  A legrégebbi ismert Valentin napi üdvözlet a francia Orléans hercegétől származik a XV. század első feléből. A herceg néhány évet töltött a londoni Tower börtönben és innen küldött szerelmes üzentet a feleségének, melyben önmagát „nagyon kedves Valentinnak” nevezi. A történelem nem ismétli önmagát? Ismét egy üzenet a börtönből, úgy ahogy Valentin is tette.

Valentin-nap eredete az USA-ban

A Valentin-nap hagyományát az Amerikai Egyesült Állomokban az angol telepesek teremtették meg a XVII. században. A második világháború idején az amerikai katonák hozták vissza és terjesztették el az európai kontinens nagy részén a Valentin-nap ünneplését.

1847-ben Esther A. Howland kezdett el kifejezetten Valentin-napra egyedileg készített üdvözlő lapokat gyártani, melyhez a szükséges papírt, papírcsipkét és virágdíszítést Angliából hozatta. Ő maga is meglepődött, mennyire kelendő lett a terméke. Később már futószalagon gyárttatta a különböző, szebbnél-szebb üdvözlőlapokat, tetemes vagyonra téve szert.

Valentin-nap eredete Magyarországon

Magyarországon a Valentin-nap eredete Guba Ági mester virágkötő nevéhez fűződik. Az ünnepet a virágkultúra, virágkötészet népszerűsítése érdekében vezették be egy kis tavaszvárással kiegészítve.  Köszönhetően annak, hogy a Valentin-napi hagyományokat főként az Egyesült Államokból vettük át, ezért gondolják sokan itt Magyarországon, hogy a Valentin-nap eredete az Egyesült Államokhoz köthető.

Szent Valentin a szeretet védőszentje

Valójában az amerikaiak tették ezt az ünnepet üzletileg sikeressé és terjesztették el az egész világon.

De nem gondolhatunk erre az ünnepre pusztán csak üzleti szempontból. Még ha a Valentin-nap eredete történelmi szempontból nem ellenőrizhető száz százalékosan és sok a bizonytalanság is, Szent Valentin a szeretet védőszentjeként, mindmáig a szerelmesek legfőbb oltalmazója. Túl az ajándékokon és a nagy hasznon a lényeg mégis csak a szeretet. Mert ha szeretet van, akkor mindenünk megvan. Talán ez a Valentin-nap legfőbb üzenete.

Források: hvg.hu ; Wikipedia ; viragotegymosolyert.hu ; okorportal.hu ; www.szeretlekmagyarorszag.hu ; www.smithsonianmag.com ; www.emotionscards.com